huiswaarts > Nieuws > Nieuws uit de sector

What are the detection of steering gear?

2022-08-03

De stuurinrichtingstest omvat voornamelijk prestatietest en betrouwbaarheidstest. De prestatietest controleert voornamelijk de basisprestaties van de stuurinrichting en de betrouwbaarheidstest controleert voornamelijk de vermoeidheidsprestaties van de stuurinrichting na een periode van gebruik.
De prestatietests van de stuurinrichting omvatten het draaien van de stuurinrichting, het onbelast koppel, vrije speling, functionele tests, stuurkrachtkenmerken, interne lekkage, externe lekkage, vermogen om terug te keren naar uitlijning en gevoeligheid van de stuurinrichting. De betrouwbaarheidstest van de stuurinrichting omvat voornamelijk vermoeiingstest, slijtagetest, gedwongen stuurtest, omgekeerde overbelastingstest en overdruktest.